E-faktura/Routex

Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby zwiększyć komfort korzystania z naszych usług i zoptymalizować naszą witrynę.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij cookies, sprawdzić wykaz plików cookies wykorzystywanych w serwisie www.circlek.pl oraz jak zarządzać nimi za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się jakie dane gromadzimy.

Zgadzam się

Formularz E-faktura dla klientów Routex

Poniżej znajduje się formularz "Porozumienia w sprawie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych" dla klientów Routex.

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z akceptacją "Porozumienia w sprawie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych".


KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż: 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach niniejszego formularza jest Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 86, 02-603 Warszawa. 2. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty, prowadzenia negocjacji, realizacji przedkontraktowych obowiązków oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Circle K Polska Sp. z o.o., w tym w szczególności w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia wzajemnych rozmów celem zawarcia umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z prowadzonych negocjacji lub przedkontraktowych obowiązków. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z Circle K Polska Sp. z o.o., świadczące usługi na rzecz Circle K Polska Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z Circle K Polska Sp. z o.o. 5. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z Circle K Polska Sp. z o.o. poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów Circle K poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych. 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z woli zawarcia umowy i prowadzenia współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność przedstawienia przez Circle K Polska Sp. z o.o. oferty zwarcia umowy prowadzenia negocjacji czy realizacji przez Circle K Polska Sp. z o.o. przedkontraktowych obowiązków. 9. W sprawach dotyczących prawa dostępu do danych osobowych, mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy_poland@circlekeurope.com. Mogą Państwo także skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail privacy@circlekeurope.com lub wysyłając pismo na adres: Data Protection Officer, Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norwegia. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w Oświadczeniu dotyczącym prywatności dostępnym na stronie www.circlek.pl. 10. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz także skontaktować się z Circle K za pośrednictwem biura obsługi klienta: bok@circlekeurope.com, tel: 22 255 22 55.


Zaznaczając "Akceptuję" przystępuję do "Porozumienia w sprawie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych" pomiędzy moją firmą jako ODBIORCĄ a WYSTAWCAMI faktur elektronicznych: CIRCLE K INTERNATIONAL CARD CENTER AKTIEBOLAG, 118 88 Sztokholm, Sztokholm, Szwecja, VAT: PL5262197147 oraz Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, NIP: 7790001083
1. Działając na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) niniejszym Odbiorca akceptuje faktury wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.
2. E-faktury w formacie PDF, będą udostępniane Odbiorcy na stronie: www.kartypaliwowe.pl Faktury te będą traktowane, jako oryginały. Faktury będą dostępne na ww. stronie przez okres 1 roku od dnia ich udostępnienia.
3. Wymiana danych pomiędzy stroną www.kartypaliwowe.pl , a wewnętrznymi systemami rozliczeniowymi Wystawców dokonywana jest nie częściej niż raz na dobę z uwzględnieniem tylko dni roboczych. Wystawcy oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby wymiana ta była nie rzadziej niż raz na 5 dni roboczych. Wszystkie dane wprowadzane na ww. stronę następują z opóźnieniem wynikającym z zasady wymiany danych.
4. Korekty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formacie PDF z adresu: efaktura@circlekeurope.com.
5. E-faktury korekty będą przyjmowane tylko z adresu e-mail podanego wyżej i tylko e-faktury korekty przesłane na ten adres będą traktowane, jako oryginały.
6. Duplikaty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formacie PDF z adresu: efaktura@circlekeurope.com.
7. Duplikaty e-faktur będą przyjmowane na adres e-mail wskazany wyżej i tylko duplikaty e-faktur przesłane na ten adres będą traktowane, jako oryginały.
8. W razie zmiany adresu e-mail do odbioru korekt e-faktur oraz duplikatów e-faktur Odbiorca zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Wystawców o nowym adresie.
9. Odbiorca i Wystawcy faktur zobowiązują się przechowywać faktury elektroniczne do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
10. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesłanie faktur w formie elektronicznej (w szczególności w przypadku cofnięcia niniejszej akceptacji), wówczas faktury zostaną przesłane w formie papierowej.
11. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta. Wówczas Wystawcy faktur tracą prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu akceptacji.
12. Zasady opisane w niniejszym porozumieniu dotyczą faktur wystawionych przez Wystawcę CIRCLE K INTERNATIONAL CARD CENTER AKTIEBOLAG za transakcje dokonywane poza terytorium Polski za pośrednictwem kart Routex, jak również faktur wystawionych przez Wystawcę Circle K Polska Sp. z o.o. za transakcje dokonywane na terytorium Polski za pośrednictwem kart Routex.
Zamknij

Zmień język